DEBTOR Sp.z o.o.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Tytuł projektu: „Wprowadzenie do działalności Debtor Sp. z o.o. platformy B2B pozwalającej na integrację z systemami informatycznymi partnerów biznesowych”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-014/14-00
Wartość projektu: 370 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 259 350,00 zł